Magistratura
Asosiy / Magistratura

 

Magistrlik darajasi

 

GRANT asosida

Shartnoma asosida

Shifr

Mutaxassis nomi

Jami

Jami

Shu jumladan

Jami

Shu jumladan

o'zbek

rus

o'zbek

rus

16

16

16

 

 

 

 

70610302

Axborot xavfsizligi (Yo'nalish bo'yicha)

4

4

4

 

 

 

 

70610501

Kompyuter injiniringi (Kompyuter tizimlarini loyihalash)

6

6

6

 

 

 

 

70611001

Telekommunikatsiya injiniringi  (Teleradioeshittirish)

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 


2022/2023 o‘quv yilidan boshlab oliy ta ’lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga hamda oliy ta’limdan keyingi ta’lim ixtisosliklariga tanlovlarda milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega shaxslar ishtirok etishi tartibi joriy etiladi. Bunda, filologiya yo‘nalishlari bo‘yicha kamida C1 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat, nofilologik yo‘nalishlari bo‘yicha esa B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikat talab etiladi.

Oliy ta’lim muassasalarining magistratura mutaxassisliklariga hamda oliy ta’limdan keyingi ta’lim ixtisosliklariga hujjat topshirishda talab etiladigan xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar

RO‘YXATI

Sertifikat nomi

Muvofiqlik darajasi

Common European Framework of Reference (CEFR) Shkalasi bo‘yicha

B2

C1

C2

1.

Milliy sertifikat

B2

C1

C2

Ingliz tili bo‘yicha

2.

International English Language Testing System (IELTS)

5.5 - 6.5

7.0 - 8.0

8.5 - 9.0

3.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT)

72 - 94

95 - 1 13

114 - 120

4.

Test of English as a Foreign Language (TOEFL ITP)

543 - 626

627 - 677

 

5.

Cambridge Assessment English Linguaskill

160 - 179

180+

 

6.

Cambridge Assessment English (FCE)

160+

 

 

7.

Cambridge Assessment English (CAE)

 

180+

 

8.

Cambridge Assessment English (CPE)

 

 

200+

9.

Test of English for International Communication (TOEIC)

1095 - 1300’

1305 - 1309

 

Fransuz tili bo‘yicha

10.

Diplome dEtudes en Langue Frangaise (DELF)

DELF B2

 

 

11.

Diplome Approfondi de Langue Franfaise (DALF)

 

DALF C1

DALF C2

12.

Test de Connaissance du Franfais (TCF)

B2

С1/

 

Nemis tili bo‘yicha

13.

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat C2 GroBes Deutsches Sprachdiplom C2

C1

14.

Deutsches Sprachdiplom (DSD II)

B2

C1

 

15.

Test Deutsch als Fremdsprache (Test DAF)

TDN 4 (B2.2 -C1.l) TDN 3 (В2Л)

TDN 5 (C1.2)

 

Ispan tili bo‘yicha

16.

Diplomas de Espanol сото Lengua Extranjera (DELE)

B2

C1

C2

17.

Servicio Internacional de Evaluacion de la Lengua Espanola (SIELE)

B2

C1

 

Italyan tili bo‘yicha

18.

Certificatos di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

CELI 3

CELI 4

CELI 5

19.

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS Due

CILS Tre

CILS Quattro

20.

Accademia Italiana di Lingua (AIL)

DILI B2

DALI C1

 

Arab tili bo‘yicha

21.

The Arabic Language Proficiency Test, Arabic Proficiency Test (ALPT, APT, E- TOAFL, American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)

B2

C1

C2

22.

AT Tanal A1 Arabi

B2

C1

C2

Xitoy tili bo‘yicha

23.

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK4

HSK5

HSK6

Yapon tili bo‘yicha

24.

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

N1

 

Koreys tili bo‘yicha

25.

Test of Proficiency in Korean (TOPIKII)

Level 4 150-189

Level 5 190 - 229

Level 6 230 - 300

Turk tili bo‘yicha

26.

Tiirkge Yeterlik Sinavi (TYS)

B2 55 - 70

C1 71 - 88

C2 89- 100

27.

Istanbul Aydin Universitesi Tiirkfe Ogretimi Uygulama ve Ara§tirma Merkezi (Aydin TOMER)

B2 55 -70

C1 71 - 88

C2 89- 100

Respublika oliy ta’lim muassasalari magistraturasiga qabul bо‘yicha turdosh oliy ta’lim yо‘nalishlarining

 RО‘YXATI

Mutaxassisliklar nomi

Mos va turdosh ta’lim yо‘nalishlari

Turdosh guruxlar raqami

Oliy ta’lim yо‘nalishlari va mutaxassisliklari

Klassifikatori bо‘yicha

Oliyta’lim yо‘nalishlari va mutaxassisliklari Klassifikatorining avvalgi tahrirlari bо‘yicha

1. Axborot xavfsizligi (yо‘nalishlar bо‘yicha)

2. Kompyuter injiniringi ("Kompyuter tizimlarini loyihalash")

 

5330100-Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yо‘nalishlar bо‘yicha);

5330200-Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bо‘yicha);

5330500-Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-Servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari");

5330600-Dasturiy injiniring;

5330700-Sun’iy intellekt;

5330800-Axborot texnologiyalarining dasturiy ta’minoti;

5330900-Dasturlanuvchi mobil tizimlar;

5331000-Infokommunikatsiya

injiniringi;

5331100-Kiberxavfsizlik injiniringi;

5330300-Axborot xavfsizligi (sohalar bо‘yicha);

5350500-Pochta aloqasi texnologiyasi;

5350300-Axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari sohasida iqtisodiyot va menejment;

5350400-Axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari sohasida kasb ta’limi;

5350100-Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya", "Teleradioeshittirish", "Mobil tizimlar");

5130200-Amaliy matematika; 5130100-Matematika.

5330100-Axborot tizimlarining matematik va dasturiy ta’minoti,

5330200-Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bо‘yicha), 5523500- Axborot xavfsizligi,

5523200-Axborot tizimlari (tarmoqlar bо‘yicha), 5521900-Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar bо‘yicha),

5480300-Kompyuter ilmlari, 5480200-Axborot texnologiyalari,

5523600- Elektron tijorat, 5620300-Pochta aloqasi texnologiyasi.

5811200-Servis (axborot servisi),

5811300-Servis (elektron va kompyuter texnikasi bо‘yicha),

5840200- Pochta xizmati,

5330400-Kompyuter grafikasi va dizayn,

5525600-Kompyuter grafikasi,

5312700-Intellektual muhandislik tizimlari,

5311300-Telekommunikatsiya,

5522200-Telekommunikatsiya,

5130200-Amaliy matematika va informatika,

5480100-Amaliy matematika va informatika,

5460100-Matematika,

5110700-Informatika о‘qitish metodikasi,

5140100- Matematika va informatika,

5142100-Informatika

111-guruh

3. Telekommunikatsiya injiniringi: teleradioeshittirish

5310800-Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bо‘yicha); 5350700-Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bо‘yicha); 5312900-Lazer-yorug‘lik texnologiyalari va optoelektronika; 5321900-Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi; 5350800-Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish;

5350900-Mobil aloqa tizimlari; 5350100-Telekommunikatsiya texnologiyalari ("Telekommunikatsiya", "Teleradioeshittirish", "Mobil tizimlar");

5140200-Fizika

5521700-Elektronika va mikroelektronika,

5311100- Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bо‘yicha),

5521500-Asbobsozlik,

5311200-Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish,

5522100-Televideniye, radioaloqa va radioeshittirish,

5311300- Telekommunikatsiya,

5522200-Telekommunikatsiya,

5311400-Mobil aloqa tizimlari,

5524400-Mobil aloqa tizimlari,

5441400-Nanomateriallar fizikasi va kimyosi,

5523300-Nanotexnologiya (tarmoqlar bо‘yicha),

5525400-Maishiy radioelektron texnika asboblarini loyihalash va ularning servisi,

5523100-Lazer texnikasi va lazer texnologiyalari (tarmoqlar bо‘yicha),

5312900-Lazer texnologiyalari va optoelektronika,

 5440100-Fizika

94-guruh

© Copyright All Right Reserved 2020, by Ravshanbek Топ рейтинг www.uz