Komputer inginiringi fakulteti
Asosiy / Komputer inginiringi fakulteti
 •  

          ABDULLAYEV ANVARBEK ABDIRIMOVICH

          Biriktirilgan guruhlar:

          911-20 KIo‘, 912-20 Kio‘, 913-20 KIo‘,

          921-20 AKTKTo‘, 911-19 KIo‘

          Tel:(97)513-97-80

      

   

       OTAMURATOV HURMATBEK QUTLIMURATOVICH

       Biriktirilgan guruhlar:

       912-19 KIo‘, 913-19 Kir, 914-19 KIo‘, 915-19 Kir,   

       921-19 AKTKTo‘, 922-19 AKTKTr, 951-19 AXo‘, 952-   19 AXr

       Tel:(97)525-85-95

       E-mail:hurmatbek2017@gmail.com

   

        SHARIPOVA ZULAYHO ABDRIMOVNA

        Biriktirilgan guruhlar:

        921-21 AKTKTo‘, 922-21 AKTKTr

        951-21 AXo‘, 951-20 AXo‘

        Tel:(97)512-15-03

        E-mail: zulayxosharipova82@gmail.com

   

   
   

        ISHMETOV BAXROM YANGIBAYEVICH

        Biriktirilgan guruhlar:

        911-21 KIo‘, 912-21 KIo‘

        913-21 KIo‘, 914-21 KIo‘

        915-21 KIo‘

        Tel:(99)963-21-23

        E-mail:ishmetovbahrom2123@gmail.com