O’quv Dasturlari Katalogi
Asosiy / O’quv Dasturlari Katalogi
         
 

5A350101- Telekommunikatsiya injiniringi (Teleradioeshittirish)

         

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

4

Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi

2

1

1

4

Axborotlarni izlash va ajratib olish

3

1

1

4

Mutaxassislik  tanlov  fani

4

1

2

4

Algoritmlarni loyihalashtirish va tahlil qilish

5

1

2

4

Innovatsiya va loyihalarni boshqarish

6

1

2

6

Raqamli teleradioeshittirish tizimlari

7

2

3

4

Sunʼiy intellekt va neyron tarmoqlari

8

2

3

6

Mutaxassislik  tanlov  fani

9

2

3

6

Studiya va studiyadan tashqari eshittirishlarni tashkil qilish

10

2

4

6

Mutaxassislik  tanlov  fani

         
 

5A330501- Kompyuter injiniringi (Kompyuter tizimlarini loyihalashtirish)

         

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

4

Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi

2

1

1

4

Axborotlarni izlash va ajratib olish

3

1

1

4

Mutaxassislik  tanlov  fani

4

1

2

4

Algoritmlarni loyihalashtirish va tahlil qilish

5

1

2

4

Innovatsiya va loyihalarni boshqarish

6

1

2

6

Ubiquiotus-sog‘liqni saqlash

7

2

3

4

Sunʼiy intellekt va neyron tarmoqlari

8

2

3

6

Mutaxassislik  tanlov  fani

9

2

3

6

VLSI tizimini loyihalashtirish

10

2

4

6

Mutaxassislik  tanlov  fani

           
 

5330500- Kompyuter injiniringi (AT-servis) 

           

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning kodi

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

2

1

1

AWR1112

2

Akademik yozuv 1

3

1

1

FRL1114

4

Xorijiy til 1

4

1

1

MTH1218

8

Xisob(Calculus)

5

1

1

PHY1216

6

Fizika1

6

1

1

SWD1316

6

Dasturlash 1

7

1

1

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

8

1

2

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

9

1

2

AWR1122

2

Akademik yozuv 2

10

1

2

FRL1124

4

Xorijiy til 2

11

1

2

MTH1224

4

Differensial tenglamalar

12

1

2

MTH1234

4

Chiziqli algebra

13

1

2

PHY1226

6

Fizika 2

14

1

2

SWD1326

6

Dasturlash 2

15

1

2

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

16

2

3

DBM1316

6

Maʼlumotlar bazasi

17

2

3

CSF1316

6

Kiberxavfsizlik asoslari

18

2

3

SWD1336

6

Maʼlumotlar tuzilmasi va algoritmlar

19

2

3

CAE1316

6

Elektronika va sxemalar1

20

2

3

MTH1246

6

Diskret tuzilmalar

21

2

4

CAO1316

6

Kompyuterni tashkil yetilishi

22

2

4

WEB1316

6

Web dasturlashga kirish

23

2

4

CAL1316

6

Algoritmlarni loyixalash

24

2

4

CAE1426

6

Elektronika va sxemalar2

25

2

4

MTH1256

6

Extimollar va statistika

26

3

5

NWK1316

6

Kompyuter tarmoqlari

27

3

5

DBA1116

6

Malumotlar bazasini boshqarish

28

3

5

DAR1416

6

Maʼlumotlarni tiklash

29

3

5

WSA1416

6

Windows Server  boshqaruvi

30

3

5

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

31

3

5

CSP1312

2

Individual loyiha 1

32

3

6

SRM1316

6

Operatsion tizimlar

33

3

6

LSA1416

6

Linux server boshqaruvi

34

3

6

NWS1416

6

Tarmoq xavfsizligi

35

3

6

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

36

3

6

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

37

3

6

CSP1322

2

Individual loyiha 2

38

4

7

MAD1416

6

Mobil ilovalarni yaratish

39

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

40

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

41

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

42

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

43

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

44

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

           
 

5350400-AKT soxasida kasb taʼlimi

           

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning kodi

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

2

1

1

AWR1112

2

Akademik yozuv 1

3

1

1

FRL1114

4

Xorijiy til 1

4

1

1

MTH1218

8

Xisob(Calculus)

5

1

1

PHY1216

6

Fizika1

6

1

1

SWD1316

6

Dasturlash 1

7

1

1

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

8

1

2

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

9

1

2

AWR1122

2

Akademik yozuv 2

10

1

2

FRL1124

4

Xorijiy til 2

11

1

2

MTH1224

4

Differensial tenglamalar

12

1

2

MTH1234

4

Chiziqli algebra

13

1

2

PHY1226

6

Fizika 2

14

1

2

SWD1326

6

Dasturlash 2

15

1

2

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

16

2

3

DBM1316

6

Maʼlumotlar bazasi

17

2

3

CSF1316

6

Kiberxavfsizlik asoslari

18

2

3

SWD1336

6

Maʼlumotlar tuzilmasi va algoritmlar

19

2

3

CAE1316

6

Elektronika va sxemalar

20

2

3

MTH1246

6

Diskret tuzilmalari

21

2

4

CAO1316

6

Kompyuterni tashkil yetilishi

22

2

4

WEB1316

6

Web dasturlashga kirish

23

2

4

CAL1316

6

Algoritmlarni loyixalash

24

2

4

PRE1416

6

Taʼlimga kirish

25

2

4

MTH126

6

Extimollar va statistika

26

3

5

NWK1316

6

Kompyuter tarmoqlari

27

3

5

PRE1426

6

Taʼlim nazariyasi

28

3

5

PRE1436

6

Taʼlim psixologiyasi

29

3

5

PRE1446

6

LaTeX ga kirish

30

3

5

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

31

3

5

CSP1312

2

Individual loyixa 1

32

3

6

SRM1316

6

Operatsion tizimlari

33

3

6

PRE1456

6

Taʼlimda raqamli texnologiyalar

34

3

6

PRE1466

6

O‘quv reja, baxo va baxolash

35

3

6

MAD1416

6

Mobil ilovalarini ishlab chiqish

36

3

6

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

37

3

6

CSP1312

2

Individual loyixa 2

38

4

7

PRE1476

6

Ijodiy taʼlim

39

4

7

PRE1486

6

Ilmiy taʼlim

40

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

41

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

42

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

43

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

44

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

           
 

5330300-Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha)

           

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning kodi

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

2

1

1

AWR1112

2

Akademik yozuv 1

3

1

1

FRL1114

4

Xorijiy til 1

4

1

1

MTH1218

8

Xisob(Calculus)

5

1

1

PHY1216

6

Fizika1

6

1

1

SWD1316

6

Dasturlash 1

7

1

1

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

8

1

2

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

9

1

2

AWR1122

2

Akademik yozuv 2

10

1

2

FRL1124

4

Xorijiy til 2

11

1

2

MTH1224

4

Differensial tenglamalar

12

1

2

MTH1234

4

Chiziqli algebra

13

1

2

PHY1226

6

Fizika 2

14

1

2

SWD1326

6

Dasturlash 2

15

1

2

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

16

2

3

DBM1316

6

Maʼlumotlar bazasi

17

2

3

CSF1316

6

Kiberxavfsizlik asoslari

18

2

3

SWD1336

6

Maʼlumotlar tuzilmasi va algoritmlar

19

2

3

CAE1316

6

Elektronika va sxemalar1

20

2

3

MTH1246

6

Diskret tuzilmalar

21

2

4

CAO1316

6

Kompyuterni tashkil yetilishi

22

2

4

WEB1316

6

Web dasturlashga kirish

23

2

4

CAL1316

6

Algoritmlarni loyixalash

24

2

4

CAE1426

6

Elektronika va sxemalar2

25

2

4

MTH1256

6

Extimollar va statistika

26

3

5

NWK1316

6

Kompyuter tarmoqlari

27

3

5

CRY1416

6

Kriptografiya 1

28

3

5

IML1416

6

Mashinali o‘qitishga kirish

29

3

5

MAP1416

6

Boshqaruv tamoyillari

30

3

5

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

31

3

5

CSP1312

2

Individual loyiha 1

32

3

6

SRM1316

6

Operatsion tizimlar

33

3

6

CRY1426

6

Kriptografiya 2

34

3

6

NWS1416

6

Tarmoq xavfsizligi

35

3

6

CLE1416

6

Kiber-huquq va kiber-etika

36

3

6

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

37

3

6

CSP1322

2

Individual loyiha 2

38

4

7

ISP1416

6

Axborot xavfsizligi xavflarni boshqarishga kirish

39

4

7

POL1416

6

Kiberxavfsizlik siyosati

40

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

41

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

42

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

43

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

44

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

           
 

5330600-Dasturiy injiniring

           

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning kodi

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

2

1

1

AWR1112

2

Akademik yozuv 1

3

1

1

FRL1114

4

Xorijiy til 1

4

1

1

MTH1218

8

Xisob(Calculus)

5

1

1

PHY1216

6

Fizika1

6

1

1

SWD1316

6

Dasturlash 1

7

1

1

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

8

1

2

HSM*

4

Gumanitar tanlov fani

9

1

2

AWR1122

2

Akademik yozuv 2

10

1

2

FRL1124

4

Xorijiy til 2

11

1

2

MTH1224

4

Differensial tenglamalar

12

1

2

MTH1234

4

Chiziqli algebra

13

1

2

PHY1226

6

Fizika 2

14

1

2

SWD1326

6

Dasturlash 2

15

1

2

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

16

2

3

DBM1316

6

Maʼlumotlar bazasi

17

2

3

CSF1316

6

Kiberxavfsizlik asoslari

18

2

3

SWD1336

6

Maʼlumotlar tuzilmasi va algoritmlar

19

2

3

CAE1316

6

Elektronika va sxemalar

20

2

3

MTH1246

6

Diskret tuzilmalar

21

2

4

CAO1316

6

Kompyuterni tashkil yetilishi

22

2

4

WEB1316

6

Web dasturlashga kirish

23

2

4

CAL1316

6

Algoritmlarni loyixalash

24

2

4

SWD1416

6

Dasturiy injeneringga kirish

25

2

4

MTH1256

6

Extimollar va statistika

26

3

5

NWK1316

6

Kompyuter tarmoqlari

27

3

5

SWD1426

6

Dasturiy taʼminot tizimlarini loyixalash

28

3

5

HCI1416

6

Inson-kompyuter o‘zaro taʼsiri

29

3

5

PSP1416

6

Dasturlash usullari va paradigmalari

30

3

5

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

31

3

5

CSP1312

2

Individual loyiha 1

32

3

6

SRM1316

6

Operatsion tizimlar

33

3

6

SWD1436

6

Dasturiy taʼminot arxitekturasi

34

3

6

SWD1446

6

Dasturiy taʼminot sifatini taʼminlash

35

3

6

MAD1416

6

Mobil ilovalarini ishlab chiqish

36

3

6

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

37

3

6

CSP1322

2

Individual loyiha 2

38

4

7

SWD1456

6

Dasturiy taʼminot qurilmasi va evolyusiyasi

39

4

7

SPM1416

6

Dasturi taʼminot loyixalarini boshqarish

40

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

41

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

42

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

43

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

44

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

           
 

5330500-Kompyuter injiniringi (Kompyuter injiniringi)

           

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning kodi

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

2

1

1

AWR1112

2

Akademik yozuv 1

3

1

1

FRL1114

4

Xorijiy til 1

4

1

1

MTH1218

8

Xisob(Calculus)

5

1

1

PHY1216

6

Fizika1

6

1

1

SWD1316

6

Dasturlash 1

7

1

1

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

8

1

2

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

9

1

2

AWR1122

2

Akademik yozuv 2

10

1

2

FRL1124

4

Xorijiy til 2

11

1

2

MTH1224

4

Differensial tenglamalar

12

1

2

MTH1234

4

Chiziqli algebra

13

1

2

PHY1226

6

Fizika 2

14

1

2

SWD1326

6

Dasturlash 2

15

1

2

PHE1120

0

Jismoniy tarbiya

16

2

3

DBM1316

6

Maʼlumotlar bazasi

17

2

3

CSF1316

6

Kiberxavfsizlik asoslari

18

2

3

SWD1336

6

Maʼlumotlar tuzilmasi va algoritmlar

19

2

3

CAE1316

6

Elektronika va sxemalar1

20

2

3

MTH1246

6

Diskret tuzilmalar

21

2

4

CAO1316

6

Kompyuterni tashkil yetilishi

22

2

4

WEB1316

6

Web dasturlashga kirish

23

2

4

CAL1316

6

Algoritmlarni loyixalash

24

2

4

CAE1426

6

Elektronika va sxemalar 2

25

2

4

MTH1256

6

Extimollik va statistika

26

3

5

NWK1316

6

Kompyuter tarmoqlari

27

3

5

SSP1416

6

Tizimlar va signallarni qayta ishlash

28

3

5

SRM1416

6

Kompyuter arxitekturasi

29

3

5

DIG1416

6

Raqamli qurilmalarni loyixalashga kirish

30

3

5

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

31

3

5

CSP1312

2

Individual loyixa 1

32

3

6

SRM1316

6

Operatsion tizimlar

33

3

6

EBS1416

6

O‘rnatilgan tizimlar

34

3

6

WNT1416

6

Mashinali o‘qitishga kirish

35

3

6

NWS1416

6

Tarmoq xavfsizligi

36

3

6

OEL*

4

Ochiq tanlov fani

37

3

6

CSP1322

2

Individual loyixa 2

38

4

7

OCS1416

6

Mobil ilovalarini ishlab chiqish

39

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

40

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

41

4

7

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

42

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

43

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

44

4

8

TEE*

6

IT/Mutaxassislik tanlov fani

           
 

5350100- Telekommunikatsiya texnologiyalari (“Telekommunikatsiyalar”)

           

Fan o‘tiladigan kurs

Fan o‘tiladigan semestr

Fanning kodi

Fanning krediti

Fanning nomi

1

1

1

HSM*

4

Gumanitar tanlov fan

2

1

1

AWR1112

2

Akademik yozuv 1

3

1

1

FRL1114

4

Xorijiy til 1

4